Pateicamies, ka izvēlējāties mūsu interneta veikalu.

Rūpējoties par veiksmīgu sadarbību, lūdzam iepazīties ar preču iegādes noteikumiem.

www.skolenuformas.lv piedāvātās preces pārdošana notiek ar internetā izvietota piedāvājuma starpniecību. Saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma (PTAL) 10. pantu, šādā gadījumā,  veicot pasūtījumu, starp Pusēm tiek slēgts Distances līgums: Pircējs no vienas puses un SIA “AMERI ”  Reģ.nr. 40003811840,   –  turpmāk tekstā Pārdevējs vai www.skolēnuformas.lv  no otras puses.

Privātums

Reģistrācijas datu apstrāde notiek ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasības. Pircēja sniegtā informācija bez viņa piekrišanas netiks nodota trešajām personām bez iepriekšējas saskaņošanas ar Pircēju. Pircējs piekrīt personas datu apstrādei.

Apmaksa

Par pasūtīto preci un izvēlēto piegādes pakalpojumu var norēķināties ar bankas pārskaitījumu, kā arī maksājumu kartēm (drīzumā). www.skolenuformas. visas preču cenas ir norādītas, ieskaitot Pievienotās vērtības nodokli. Lūdzu ņemt vērā, ka preču cenas mainās atkarībā no izmēra. Preču piegādes pakalpojuma izmaksas tiek aprēķinātas atsevišķi. Veicot pasūtījumu, uz norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīts rēķins-pavadzīme u.c. nepieciešamā dokumentācija.

Preču piegāde

Pasūtot preci, piedāvājam izvēlēties vienu no četriem preces saņemšanas veidiem:

 • pasūtītā prece tiek saņemta rūpnīcā, Rūpniecības ielā 32b, Rīga, SIA “AMERI” telpās 1. stāvā;
 • pasūtītā prece tiek saņemta OMNIVA pakomātos;
 • pasūtītā prece tiek saņemta Latvijas Pasta nodaļā;
 • pasūtītā prece tiek saņemta skolā*.

*Veicot pasūtījumu līdz 20. jūnijam, skolēnu formas uz skolu tiks nogādātas vienā piegādē līdz 30. augustam. Par piegādes laiku tiks atsevišķi informēta skolas atbildīgā persona.

Visi pirkumi virs 300 euro Latvijā tiek piegādāti bez maksas.

Atteikuma tiesības

Ja Pircējs ir pārdomājis un nolēmis atteikties no pirkuma, Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likums (PTAL) un reglamentējošie Ministru Kabineta Noteikumi Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” (MK Noteikumi Nr. 255) nosaka, ka Pircējam ir tiesības atkāpties no līguma 14 kalendāro dienu laikā un atdot interneta veikalā iegādāto preci atpakaļ Pārdevējam. PTAL 12. panta 6. daļa nosaka, ka atsakoties no pirkuma Distances līguma gadījumā “patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā”. Iesakām saglabāt preces oriģinālo iepakojumu, lai realizējot atteikuma tiesības saskaņā ar Distances līguma noteikumiem, prece netiktu ārēji mehāniski bojāta. www.skolenuformas.lv saglabā tiesības atteikties pieņemt preci, kura ir bojāta, nav pilnā komplektācijā. Lai vienotos par preces atdošanu atpakaļ, lūdzam sazināties ar mums pa e-pastu: veikals@skolenuformas.lv vai pa tālruni: +371 67204411, norādot pasūtījuma numuru un datumu. Uz Jūsu norādīto e-pastu tiks izsūtīta Atteikšanās veidlapa.

 • Pircējam ir tiesības atteikuma tiesību izmantošanas laikā izmēģināt preci, lai pārliecinātos, vai tā atbilst viņa vajadzībām un vēlmēm. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņā Pircējs drīkst preci lietot tiktāl ciktāl tas nepieciešams preces vizuālai pārbaudei (tādā mērā, kādā to varētu izdarīt pirms preces iegādes parastā veikalā).
 • Izmantojot atteikuma tiesības, Pircējs ir atbildīgs par preces lietošanu, kas pārsniedz preces pārbaudes nolūkam paredzēto, par tādu preces lietošanu atteikuma tiesību izmantošanas termiņā, kas nav savienojama ar labas ticības principu, kā arī par preces vērtības, kvalitātes  samazināšanos. Pārdēvējam atgrieztajai precei jābūt tādā pašā kvalitātē, kāda ir bijusi tās saņemšanas brīdī. Prece nedrīkst būt lietota, jabūt saglabātiem visiem razošanas marķējumiem un iesaiņojumam.
 • Pircēja pienākums ir 14 dienu laikā no atteikuma veidlapas nosūtīšanas atgriezt preci Pārdevējam.
 • Ja Pircējs izmanto atteikuma tiesības un tas nav saistīts ar attiecīgās preces vai pakalpojuma neatbilstību līguma noteikumiem, tad Pircēja pienākums ir segt izmaksas, kas saistītas ar preces nosūtīšanu atpakaļ.
 • Ja Pircējs izmanto atteikuma tiesības, interneta veikalam skolenuformas.lvir pienākums iespējami agrāk, bet ne vēlāk kā 14 kalendāro dienu laikā no dienas, kad Pircējs nosūtījis rakstisku atteikumu, atmaksāt Pircējam visas Pircēja veiktās iemaksas (izņemot Piegādes izmaksas). Interneta veikals www.skolenuformas.lv atmaksā naudu tikai uz atteikuma veidlapā norādīto bankas kontu, un ja preces ir atgrieztas noteiktajā termiņā.
 • Kuros gadījumos Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, slēdzot distances līgumu?
  Slēdzot distances līgumu atteikuma tiesības Pircējs nevar izmantot: 

  • ja prece ir nepārprotami bojāta;
  • ja prece tiek izgatavota pēc Pircēja norādījumiem vai prece ir nepārprotami personalizēta (piemēram, izstrādājums ir izgatavots pēc Pircēja individuāliem mēriem).

Bojātas vai neatbilstošas preces atgriešana

Par preces kvalitāti saņemtās pretenzijas tiek risinātas saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma (PTAL) normām, atbilstoši reglamentējošajiem Ministru kabineta noteikumiem nr.631. „Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu” prasībām (MK Noteikumi Nr.631).

Brīdī, kad saņemiet preci, lūdzu pārliecinieties vai tā atbilst pasūtītajai – modelis, izmērs, krāsa un citi svarīgi parametri.
Ja Jūs konstatējat neatbilstību pasūtījumam, lūdzam nekavējoties, vai 14 dienu laikā informēt Pārdevēju par radušos situāciju. Ja prece neatbilst pasūtītajam vai tai ir defekts, lūdzu, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 dienas pēc neatbilstības vai defekta uzzināšanas brīža, informēt mūs pa e-pastu: veikals@skolenuformas.lv vai rakstot www.skolenuformas.lv uz adresi: Rūpniecības ielā 32b, Rīga, LV-1045. Pretenzijā lūdzam norādīt savu kontaktinformāciju, pirkuma datumu, pasūtījuma numuru, preces trūkumu aprakstu un izvirzīto prasību. www.skolenuformas.lv Jums atmaksās gan par preci samaksāto summu, gan sūtīšanas izdevumus, tostarp izdevumus, kas saistās ar preces atgriešanu. Tādēļ lūdzam saglabāt pasta sūtījumu apliecinošu dokumentu un kopā ar pasūtījuma numuru nosūtīt to uz e-pasta adresi:  veikals@skolenuformas.lv

Garantija

Interneta veikalā www.skolenuformas.lv piedāvātajām precēm garantija tiek noteikta saskaņā ar preces izgatavotāja noteiktajiem garantijas apkalpošanas nosacījumiem, ievērojot Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 27. pantu.

Naudas atmaksāšana

Ja Pircējs izmanto atteikuma tiesības, par precēm samaksātā nauda tiks atmaksāta vēlākais 14 dienu laikā no atteikuma iesnieguma saņemšanas. www.skolenuformas.lv patur tiesības aizkavēt samaksātās summas atgriešanu, līdz brīdim, kad prece ir atgriezta Pārdevējam. Nauda tiek atmaksāta  uz to pašu norēķinu kontu, no kura tika saņemts maksājums.

Pircēja tiesības un pienākumi

 1. Pircēja pienākums ir iepazīties ar veikala noteikumiem.
 2. Veikt pasūtījumu un tā apmaksu.
 3. Pārbaudīt saņemto preci: vai prece atbilst pasūtījumam: modelis, krāsa, izmērs utt.
 4. Situācijās, kad prece ir bojāta piegādes laikā, to var nepieņemt un sūtīt atpakaļ.
 5. Atklājot  neatbilstības vai bojājumus, Pircēja pienākums ir informēt skolenuformas.lv, rakstot uz e-pastu info@skolenuformas.lv,
 6. Pircējam ir tiesības izmantot Atteikuma tiesības saskaņā ar Ministru Kabineta Noteikumi Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu”, sedzot atgriešanas izmaksas.
 7. Pircējam ir tiesības izmanot garantiju, kas tiek noteikta saskaņā ar preces izgatavotāja noteiktajiem garantijas apkalpošanas nosacījumiem, ievērojot Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 27. pantu.
 8. Pircējam ir pienākums lietot un kopt Izstrādājumus atbilstoši Izstrādājuma paredzētajam mērķim, marķējumam un Pārdevēja  noteiktajai Izstrādājuma lietošanas un kopšanas instrukcijai.

 Pārdevēja tiesības un pienākumi

 1. Pārdevēja pienākums ir izgatavot pasūtītās un apmaksātās preces atbilstošā kvalitātē un piegādāt noteiktajos termiņos.
 2. Pieņemt preces atpakaļ   Atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā saskaņā ar Ministru Kabineta Noteikumi Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” un atmaksāt naudu 14 dienu laikā no Atteikuma veidlapas saņemšanas, un ja preces ir atgrieztas.
 3. piešķirt garantijas saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 27. pantu.
 4. Pārdevējs  patur tiesības neapkalpot pasūtījumu, ja interneta veikalam neizdodas sazināties ar Pircēju pa viņa noradīto tālruņa numuru vai e-pastu.
 5. Pārdevējs  izsniedz Pircējam pasūtījumu tikai tad, kad rēķins ir apmaksāts pilnībā saskaņā ar veikto pasūtījumu.